KUNSTENDECREET: AANVRAAG Kortlopende Beurs – Documentatiemateriaal

Beste,

Op deze privé-pagina vindt u documentatiemateriaal dat hoort bij mijn artistiek profiel en mijn motivatie voor het aanvragen van een kortlopende beurs voor 12 maanden (dossier 22456). Ik vraag een bedrag van 12.500€ aan, waarmee ik over die periode ruimte en tijd kan vrijmaken om mijn beschreven artistieke evolutie ten gronde en professioneel te reflecteren, te experimenteren, en door te voeren volgens welomlijnde stappen. Hieronder vindt u de onderdelen die in dit proces cruciaal zijn:

 1. Het atelier bij VONK
 2. Het buitenlands presentatiemoment aan het ICP Museum in NYC + publicaties in de pers
 3. De groepstentoonstelling "the Artist's Studio" in Z33 Huis voor Actuele Kunst
 4. Visualisaties van de installatie voor "The Blue Skies Project"
 5. Professionele begeleiding en terugkoppeling
 6. Algemene planning 03/09/2018 -> 31/08/2019

 

Met vriendelijke groeten,

Anton

 

–––

 

1. Atelier VONK

Dit is de kern van alles, en biedt me de mogelijkheid om in de praktijk mijn evolutie te verwezenlijken, het experiment en nieuwe media te gebruiken en toe te passen, reflectiemomenten te hebben over mijn artistieke praktijk, en een wezenlijke interactie te hebben met mede-kunstenaars en professionals uit het veld. Ik kan het belang van het atelier niet sterk genoeg benadrukken als essentieel onderdeel van mijn praktijk. Hier komt alles samen, en hieruit groeit alles.

 
 

2. Buitenlands Presentatiemoment ICP Museum NYC

Van 17 tot 23 april heb ik de kans gehad om voor het eerst een aantal publieke presentatiemomenten te hebben met "The Blue Skies Project" aan het ICP Museum in NYC. Het was een eerste keer waar ik in in mijn nieuwe evolutie naar buiten kon treden en een rechtstreekse dialoog aangaan met het publiek.

Opbouw van het presentatiemoment in ICP

Opbouw van het presentatiemoment in ICP

Presentatiemoment (samen met audio kunstenaar Ruben Samama)

Presentatiemoment (samen met audio kunstenaar Ruben Samama)

Publiek rondetafel gesprek over het project met andere professionals uit het veld (foto © Claudine Boeglin)

Publiek rondetafel gesprek over het project met andere professionals uit het veld (foto © Claudine Boeglin)

IMG_5900.jpg
scenografie voor het presentatiemoment

scenografie voor het presentatiemoment

 

3. Tentoonstelling Z33 "The Artist's Studio"

"The Artist’s Studio" navigeert door verschillende typologieën van het kunstenaarsatelier. Vanuit de diverse, multidisciplinaire kunstenaarspraktijken van de kunstenaars van residentieplek Vonk gaat de tentoonstelling in op de verhouding tussen de kunstwerken en hun ontstaansplek.

Heeft de kunstenaar een vast atelier nodig om te werken? Is het atelier een reflectieruimte of eerder een sacrale plaats? Functioneert het atelier als een museum? Of is het vooral een laboratorium voor kennisproductie?

Sofie Dederen en Dirk Engelen/B-bis architecten gaan met kunstenaars van Vonk in gesprek over de noodzaak van een atelier en over de ideale vorm van een werkplek voor een maker. De neerslag van het onderzoek wordt gepresenteerd in de begijnhofhuisjes van Z33.

---

In mijn geval geeft deze tentoonstelling een inkijk in mijn overgangsproces tussen twee projecten, namelijk "The Blue Skies Project" en "Weight/Carry", die allebei in de ruimte getoond worden en waaraan ik tijdens de tentoonstellingsperiode op locatie aan zal kunnen werken.

The Blue Skies Project (detail) – installatie als work-in-progress in Z33 (2018)

Concept van de atelier ruimte door Sofie Dederen, B-bis architecten & Anton Kusters

The Blue Skies Project – installatie als work-in-progress in Z33 (2018)

The Blue Skies Project – installatie als work-in-progress in Z33 (2018)

 

Het project "Weight/Carry" tentoongesteld als "work in progress" in een combinatie van verschillende media en technieken.

Weight/Carry (detail) – installatie als work-in-progress in Z33 (2018)

Weight/Carry (detail) – installatie als work-in-progress in Z33 (2018)

Weight/Carry (detail) – installatie als work-in-progress in Z33 (2018)

Weight/Carry (detail) – installatie als work-in-progress in Z33 (2018)

Weight/Carry (detail) – installatie als work-in-progress in Z33 (2018)

Weight/Carry (detail) – installatie als work-in-progress in Z33 (2018)

Weight/Carry (detail) – installatie als work-in-progress in Z33 (2018)

Weight/Carry (detail) – installatie als work-in-progress in Z33 (2018)

Weight/Carry (detail) – installatie als work-in-progress in Z33 (2018)

uitnodiging digi p2-3.png
uitnodiging digi_Page_2.png
uitnodiging digi_Page_3.png
 

4. Visualisaties van de installatie i.o. van "The Blue Skies Project"

Hieronder een aantal visualisaties gemaakt van mogelijke installatievormen van "The Blue Skies Project", zoals op dit moment onderhandeld worden. Met gepaste hulp (zie hieronder punt 5) tracht ik de installatie een juiste museale context te geven in het Vlaamse en buitenlandse veld, en de verschillende platformen van het project (boek, app, video, audio) te integreren op een betekenisvolle manier, en een ruim publiek aan te spreken..

 
 
antonkusters_bsp_vis5.jpg
 

5. professionele begeleiding/terugkoppeling

Cruciaal in mijn proces is een professionele begeleiding die ook regelmatige terugkoppel-momenten inhoudt, en de hulp en raad om een professioneel netwerk uit te bouwen relevant voor de evolutie van het werk en mijn artistieke praktijk. Ik geloof sterk dat met de professionele hulp van de onderstaande mensen – sommigen met wie ik al een tijd samenwerk – die elk ernstig begaan zijn met de artistieke kwaliteit en de plaatsing van mijn werk en mijn evolutie, ik op de best mogelijke manier ondersteund word.

 • Monica Allende (Independent Curator, Cultural Producer – London) - geloofsbrief
 • Fred Ritchin (Decaan emeritus, ICP Museum International Center for Photography – NYC) - geloofsbrief
 • Martin Barnes (Senior Curator, Photographs, Victoria & Albert Museum, London) - essay over "The Blue Skies Project"
 • Veerle van Bun en Eddie Guldolf (C-mine – Genk) - regelmatige terugkoppeling
 • Luuk Nouwen (FLACC – Genk) - professionele begeleiding
 • David Alan Harvey (Magnum Photos, Burn Magazine) - geloofsbrief
 • Ingrid Deuss (Ingrid Deuss Gallery, Antwerpen) - intentieverklaring
 

6. Algemene Planning 3/9/2018 -> 31/8/2019

Een planning voor deze intensieve 12 maanden hangt natuurlijk af van diverse factoren. Centraal staat de ontwikkeling van 3 reeksen werken, die bij de aanvang van de 12 maanden elk in een verschillend stadium van uitvoering zullen zijn (installatie productie, concept uitwerking en reflectie moment). De bedoeling is alle 3 de reeksen te vervolledigen. Een indeling zou als volgt kunnen gebeuren:

6.1 Tentoonstellingen

Voor het najaar van 2018 zijn 2 groepstentoonstellingen gepland waar ik voor uitgenodigd ben om aan deel te nemen: Getxophoto (Getxo, Spanje) in september 2018, en photo+sphere (Asheville NC, USA) in november 2018. Deze momenten zullen instrumenteel zijn als feedback moment en als startpunten voor het meten van de evolutie. De zoektocht naar meerdere plekken voor de verschillende werken gaat onverminderd voort.

 

6.2 nieuwe autonome werken/projecten in uitvoering

Drie projecten (elk in een verschillende fase) staan gepland om voltrokken te worden in 2018-2019. Zij zullen de artistieke maatstaf vormen voor het toetsen van mijn evolutie, zowel op artistiek vlak als op het vlak van de plaatsing in het veld: 

 
"The Blue Skies Project" (2018-2019) - installatie detail

"The Blue Skies Project" (2018-2019) - installatie detail

 

 
"Weight/Carry" (2018) - reflectiemoment, creatie werken

"Weight/Carry" (2018) - reflectiemoment, creatie werken

 

 • On Your Shoulders We Stand (concept uitwerking, beschrijving en creatie)
 
"On Your Shoulders We Stand" (2019) - concept uitwerking en creatie

"On Your Shoulders We Stand" (2019) - concept uitwerking en creatie

 

Voor elk van deze projecten staat de vooruitgang in de creatie over verschillende media en de artistieke praktijk centraal, spelen autonome collaboraties met andere kunstenaars een belangrijke rol, en zijn er kritische reflectiemomenten voorzien, evenals het onderzoek naar passende toonmomenten en -locaties, en aandacht in de pers.

 

6.3 Samenwerkingen

Er is een diepe samenwerking tot stand gekomen met audio-visuele kunstenaar Ruben Samama, die een audio kunstwerk creëert voor de installatie One Thousand and Seventy-eight Blue Skies.

 

6.4 Terugkoppelingsmomenten

Cruciaal in mijn proces is een professionele begeleiding met terugkoppelingsmomenten, die mijn evolutie onder de loep nemen en bijsturen indien nodig. Dit gebeurt minimaal eenmaal per maand, telkens met een andere begeleider (zie punt 5. hierboven). Hier wordt niet alleen mijn artistieke vooruitgang kritisch besproken, maar ook mijn positie in het veld, en het in balans houden van beide aspecten.

 

6.5 Reflectiemomenten

Regelmatige reflectiemomenten zijn een cruciaal onderdeel van mijn proces en trigger ik via zowel literatuur als monografieën en tentoonstellingen van kunstenaars in andere en gelijklopende disciplines zijn relevant om mijn voeling met het veld in stand te houden, en de beoogde evolutie te onderbouwen. Telkens volgt een debriefing van elk moment.

Monografieën:

 • Taryn Simon, A Living Man Declared Dead And Other Chapters, Mack Books 2011
 • Richard Mosse, Incoming, Mack Books 2017
 • Francis Bacon, In Camera, Hatje Cantz 2010
 • Daisuke Yokota, Matter/Burn Out, artbeat publishers 2016
 • David Lynch, Dark Splendor, Thames & Hudson 2006
 • Contemporary Artists: Trevor Paglen, Phaidon 2018
 • Josef Koudelka, Gitanes, Delpire 2011
 • Donald Weber, War Sand, Polygon 2018
 • Tim Volckaert, Archivist, MER Paper Kunsthalle 2017

Literatuur:

 • Otto Dov Kulka, Landscapes of the Metropolis of Death, Allen Lane 2013
 • Eva Hoffman, After Such Knowledge, Vintage 2005
 • Ulrich Baer, Spectral Evidence, The MIT Press 2012
 • Susan Sontag, Regarding the Pain of Others, Penguin Books 2003
 • Eyal Weizman, Forensic Architecture, Zone Books 2017
 • Vilém Flusser, Towards a Philosophy of Photography
 • W.G. Sebald, On the Natural History of Destruction, Penguin Books 2003
 • Judith Butler, Frames of War - When is Life Grievable
 • Primo Levi, The Drowned and the Saved, Abacus 1986
 • Geoff Dyer, The Missing of the Somme, Canongate Books 1994
 • Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem, Penguin Books 1977
 • Giorgio Agamben, Homo Sacer - Sovereign Power and Bare Life, Stanford University Press 1998
 • Robert Hariman, No Caption Needed, University of Chicago Press, 2007
 • Timothy Snyder, Bloodlands - Europe Between Hitler and Stalin, Vintage 2010
 • Judith Butler, Precarious Life, Verso 2006
 • Susie Linfield, The Cruel Radiance, University of Chicago Press 2010
 • Mark Godfrey, Abstraction and the Holocaust, Yale University Press 2007
 • Ariella Azoulay, The Civil Contract of Photography, Zone Books 2008
 • Roland Barthes, Camera Lucida, Éditions du Sueil, 1980
 • Giorgio Agamben, Remnants of Auschwitz, Zone Books 1999
 • Susan Sontag, On Photography, Picador 1977
 • Georges Perec, W or the memory of childhood, Vintage 2011
IMG_5936.jpg
IMG_5937.jpg
IMG_5938.jpg

Bezoek tentoonstellingen:

Een bezoek aan tentoonstellingen gebeurt doorlopend en zo veel mogelijk in binnen- en buitenland, telkens bij bekendmaking. 
Specifiek staan op het programma een aantal tentoonstellingen die ieder jaar terugkeren en ook een ideaal moment zijn voor terugkoppeling en ontmoetingen in het veld:

 • bezoek Paris Photo (november 2018)
 • bezoek Photo London (mei 2019)
 • bezoek Rencontres d'Arles (juli 2019)